KUPANDA – Exotic African Oil Active Ingredients

Share this article

Kupanda ผู้ผลิต Oil active จากเมล็ดพันธุ์พืชพื้นเมืองของแอฟริกา สู่ Oil Active มาตรฐานยุโรป

มีแนวคิดธุรกิจโดยใช้ วิถีการทำงานแบบ Kupanda หรือที่เรียกว่า 

“Kupanda Way” ซึ่งก็คือ 
 • ให้คุณค่าต่อความสมบูรณ์ของพืชพันธุ์และปฎิบัติต่อธรรมชาติด้วยความเคารพ
 • รับผิดชอบในการจัดหาวัตถุดิบแบบยั่งยืน มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ตั้งแต่การเก็บเกี่ยวจนถึงการผลิต
 • มีจริยธรรมต่อผู้คนและคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคม เกิดการสร้างงานและพัฒนาคุณภาพสังคม
 • การผลิตและผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green chemical) มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

จุดเด่นของ Oil Active จาก KUPANDA

 • วิเคราะห์ปริมาณกรดไขมันและสารสำคัญ Phytosterol เพื่อคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งาน มีผลทดสอบรองรับ
 • มีต้นกำเนิดจากธรรมชาติ 100% สินค้าแปลกใหม่ มีเรื่องราว
 • ผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมความยั่งยืน (Environmental Friendly and Sustainable)
 • ได้รับเอกสารรับรอง เช่น Cosmos approved, Organic Certificate
 • มีการทดสอบสารที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองในทุก Lot การผลิต ทำให้มีความปลอดภัยสูงกว่า
 • ได้รับมาตรฐานคุณภาพและการผลิตจากยุโรป (EU Quality Standards)

ผลิตภัณฑ์ Oil Active

1. Moyo Baobab Oil

Application จากงานวิจัยความชุ่มชื้น / การกักเก็บน้ำในผิว และการเคลือบผิว

 • Baobab oil ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคือง 
 • ฟื้นฟูความชุ่มชื้น และลดความแห้งกร้าน 
 • ช่วยเพิ่มเกราะป้องกันผิว กักเก็บน้ำในผิว และลดการสูญเสียน้ำจากผิวได้ดี (TEWL)

2. Wala Moringa Oil

Application จากงานวิจัย
มีฤทธิ์ในการต้านแบคทีเรีย (Skin Microbiome)

 • สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ B. linens และ เชื้อ C. xerosis ซึ่งเชื้อ B.linens เป็นสาเหตุของกลิ่นเท้า และ C.Xerosis คือเชื้อโรคฉวยโอกาสที่ก่อให้เกิดโรคผิวหนัง

3. Mfula Marula Oil

Application จากงานวิจัย
ความชุ่มชื้น / การกักเก็บน้ำในผิว และการเคลือบผิว

 • มีกรดไขมัน Oleic ช่วยดูดซีมน้ำมันเข้าสู่ผิวได้ดี และ Palmitic ที่สามารถเข้ากับไขมันที่ผิวชั้นนอกสุด โดยไขมันเหล่านี้คล้ายคลึงกับไขมันบนผิวชั้นกำพร้า และถือเป็นการเลียนแบบโครงสร้างผิวได้ (Biomimetic)

4. Mideka Ximenia Oil

Application จากงานวิจัย
ปกป้องผิวและต่อต้านมลพิษ

 • สามารถยับยั้งการเสื่อมสลายของคอลลาเจนจากมลภาพิษได้ดี มลพิษในที่นี้ประกอบด้วย โลหะหนัก เขม่าควันจากท่อไอเสีย และ ควันบุหรี่

5. Elula Kalahari Melon (KM) Oil

Application จากงานวิจัย
ฟื้นฟูเกราะป้องกันผิว (Skin Barier)

 • 2% ของนำ้มัน Elula KM ช่วยเพิ่มการฟื้นฟูเกราะป้องกันผิวอย่างเห็นได้ชัดหลังจากทาลงบนผิว 24 ชั่วโมง โดยสูงกว่า 2% ของน้ำมัน Evening primrose

6. Buhle Manketti Oil

Application จากงานวิจัย
ลดผมชี้ฟูและทำให้ผมนุ่มลื่นอย่างมีประสิทธิภาพ / Filmogen for hair

 • หลังใช้ 5% Buhle Manketti Seed Oil (C) ) พบว่า ความชี้ฟูลดลงทันที 71%; และ หลังจาก 24 ชั่วโมง พบว่า ลดลง 51% เมื่อเปรียเทียบกับก่อนทรีทเม้นท์
 • ผมนุ่มลื่นจะมีแรงดึงที่ต่ำกว่าผมแห้งเสีย โดยเมื่อใช้ 2% และ 5% ของ Buhle Manketti Seed Oil พบว่าแรงดึงลดลงอย่างเห็นได้ชัด 10.6% และ 6.9% ตามลำดับ

สอบถามรายละเอียดและขอข้อมูลเพิ่มเติม
ติดต่อเรา
Email: Sales@pzenith.net
Line OA: https://lin.ee/haqV9MK

Share this article