วิธีรักษาผิวแห้ง แพ้ง่าย (Moisture and Sensitive skin)

The three factors for moisture and sensitive skin care: 3 กลไกที่ต้องคํานึงถึงสําหรับการทําสูตรเพื่อผิวแห้ง แพ้ง่าย Moisture component: สารให้ความชุ่มชื้น ซึ่งประกอบด้วยนํ้า นํ้ามัน และ NMF (Naturalmoisture factor: สารให้ความชุมชื้นที่มีอยู่ในผิวตามธรรมชาติ) Barrier function: เกราะป้ องกันผิว ซึ่งมีโครงสร้างถึง 2 ชั้นได้แก่ Stratum corneum:ผิวหนังชั้นหนังกําพร้านอกสุด ที่ประกอบด้วย Filagrin, Ceramide และ Cornifiled envelopและโครงสร้างชั้นที่ 2 ถัดลงมาชื่อ Tight junction Anti-inflammation: สารต้านการอักเสบเพื่อใช้ยับยั้งไม่ให้เกราะป้องกันผิวถูกทําลายThe relation of each factor: ความสัมพันธ์ของแต่ละกลไกBarrier function (เกราะป้องกันผิว) เปรียบเสมือน container (ภาชนะ) ที่ทําหน้ากักเก็บMoisture component […]